Kontakt oss

Vårt team

Conny Karlsson

Daglig Leder

Tel. +47 95 12 09 42

Janusz Mówiński

Prosjektleder & Supervisor

Tel. +47 95 10 12 87

Krzysztof Wekwejt

IT & CNC Ansvarlig

Tel. +47 95 52 51 29

Monday - Friday
07:00 - 17:00
Saturday
07:00 - 15:00
Sunday
Closed
unsplash