Hydraulikkslanger

Hydrauliske slanger - Grunnlaget for hydrauliske systemer


Hydrauliske slanger er et uunnværlig element i mange systemer og industrielle maskiner, som tillater overføring av hydrauliske væsker under høyt trykk. Deres primære funksjon er å overføre energi og væsker mellom forskjellige komponenter i et hydraulisk system, som pumper, ventiler eller aktuatorer.

Det finnes mange typer hydrauliske slanger som varierer i materialer, konstruksjon og arbeidstrykk. Valget av riktig slange er avgjørende, da den må oppfylle spesifikke krav til en gitt applikasjon, som motstand mot forskjellige hydrauliske væsker, temperatur eller arbeidstrykk.

Nøkkelegenskaper ved hydrauliske slanger:

  • Motstand mot høyt trykk: Hydrauliske slanger er designet for å operere under ekstreme forhold, ofte ved veldig høye trykk, derfor må de være holdbare og motstandsdyktige mot skader.

  • Fleksibilitet: Til tross for deres styrke, må slangene være fleksible for å tillate bevegelsesfrihet og tilpasse seg forskjellige systemkonfigurasjoner.

  • Motstand mot eksterne faktorer: Hydrauliske slanger kommer ofte i kontakt med forskjellige stoffer, som oljer, kjemikalier, høye eller lave temperaturer, noe som krever at de er svært korrosjonsbestandige og immune mot andre skadelige stoffer.

  • Lang levetid: Riktig valgte og korrekt installerte hydrauliske slanger kan vare i mange år, noe som minimerer risikoen for lekkasjer og driftsstans.

Hydrauliske slanger brukes i forskjellige industrisektorer, fra bygg og anlegg og tungindustri til luftfart. For å sikre systemets sikkerhet og pålitelighet, er det avgjørende å regelmessig inspisere og vedlikeholde slangene, samt erstatte dem hvis det oppdages skade eller slitasje.

Produksjon av hydraulikkslanger ved LC Produktjon AS


Vår fabrikk er i stand til å produsere hydraulikkslanger med en diameter fra 1/4 tomme til 2 tommer, utstyrt med valgfrie koblinger. Dette sikrer bred kompatibilitet og fleksibilitet for industrielle applikasjoner. På forespørsel kan slangene merkes for å forenkle senere bestillinger. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss.