Vacuum

"3000m RØR FORDELT PÅ 115 SUGEPUNKTER"

VACUUM/MASSETRANSPORT 

Materialtransportsystem for industri.


Vi har lang og bred erfaring av installasjon av materialtransportsystemer for industri.


På Dannish Crowns nye svineslakteri i Horsens installerte vi komplett vacuumsystem

for transport av ulike produkter fra slaktelinjene.


Dette systemet bestod av totalt 3000m rør fordelt på 115 sugepunkter.


Vi har også installert ett system på Kronfågel i Valla, Sverige


Installasjonene er utført i sammarbeid med vår Finske sammarbeidspartner.
Her kan du se en film som viser en bøyprosess, alt fra tegning til ferdig produkt.

På denne siden kan du lese mer om Rørbøying og fordelene med prefabrikasjon.

Her kan du se på noen av våre referanseprosjekter.

Link til vår samarbeidspartner.

"GOD KVALITET TIL RETT TID!"