Målinger og kopiering av rør og rørledninger

Målinger og kopiering av rør og rørledninger.


"Reverse Engineering Replacement Pipe Segments"
Behov for tjenester knyttet til utskifting eller ombygging av eksisterende vannledninger og rørledninger øker stadig, og derfor ønsker vi å presentere vårt tilbud som omfatter målinger og fremstilling av kopier av rørledningsdeler. I de fleste tilfeller er det nødvendig med demontering av en seksjon av rørledningen, noe som innebærer systemstopp og nedetid. Med vårt utstyr er det ingen behov for demontering, forutsatt at det er tilgang til den delen som skal måles.

Ved å velge LC Production kan du være sikker at målingskvaliteten er høy; vi bruker tredimensjonale målemaskiner.

Dimensjoner av 3D-objekter måles med en nøyaktighet på +/- 0,1 mm (avhengig av nøyaktigheten av formen og seksjonslengde).


Hvordan gjør vi det?


Alternativ 1:


Vi avtaler et besøk hos kunden.

Vi kommer til målestedet med vårt utstyr.

Målestedet forberedes for målinger. Hvis måleobjektet ligger høyere enn 2 meter fra underlaget, er det nødvendig å sette opp et stativ eller festepunkt for instrumentet.

Vi utfører målinger på objektet.

Resultatene sendes videre til vår fabrikk for å lage nye komponenter.

Fabrikken fremstiller komponentene ved hjelp av den teknologien som avtales med kunden og sender dem til kunden.

Kunden kan montere de nye komponentene selv eller bestille montering hos oss.


Alternativ 2:

Kunden sender komponentene til oss.

Vi utfører målinger.

Vår fabrikk fremstiller komponentene ved hjelp av den teknologien som avtales med kunden og sender dem til kunden.

Kunden kan montere de nye komponentene selv eller bestille montering hos oss.