Sammenfuging av rør

Sammenfuging av rør


Vi tilpasser alle rør etter kundens behov og vi monterer også flenser og andre koblinger, slik at røret kan benyttes så fort som mulig.